W ostatnich dniach nasze ugrupowanie stało się obiektem niewybrednej, brudnej kampanii wyborczej. Przekazuję Państwu oświadczenie stowarzyszenia w tej sprawie. Wspólnie dla Chorzowa takich metod nie akceptuje. 

Zdecydowanie i stanowczo odcinamy się od tego typu praktyk. Nie akceptujemy i nie będziemy się odnosić do stylu, metod i sposobu prowadzenia kampanii przez naszych przeciwników.
Uważamy że w czasie kampanii wyborczej należy postępować uczciwie, przy zachowaniu odpowiedniej klasy i kultury, a wszystkimi nieuczciwymi zachowaniami powinny zająć się powołane do takich czynności, niezależne od komitetów wyborczych, organy ścigania.
I taką zasadę wdrażamy w życie.

Smutkiem napawa nas fakt, że w naszym mieście ludzie, którzy chcą decydować o przyszłości Chorzowa i mieszkańców posługują się manipulacją oraz akceptują i zlecają nieuczciwe materiały wyborcze, wzorowane na najgorszych modelach propagandy z czasów słusznie minionych.

Wydarzenia, wobec których z przykrością musimy się odnieść, ukazują głębszy sens naszego hasła wyborczego “Rozsądek zamiast polityki”. Szanowni Państwo, w naszych działaniach, wybieramy rozsądek zamiast brudnej, bezwzględnej polityki i chęci zdobycia władzy za wszelką cenę.

Pozostawiamy Państwu ocenę tych faktów prosząc równocześnie o rozwagę i odpowiedzialność.