kopel_cover2_5118f8c19ab9bb36

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej, studia ukończyłem na Wydziale Organizacji Produkcji,  studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1974 roku do 1991 roku zawodowo byłem związany z KWK „Katowice”. Do 1982 roku czynnie uprawiałem sport –  jako zawodnik sekcji hokeja na lodzie GKS-u Katowice.

W 1989 roku zainteresowałem się działalnością publiczną. W 1990 roku z ramienia Komitetu Obywatelskiego kandydowałem  do Rady Miasta. Zostałem wybrany, a następnie w 1991 roku decyzją chorzowskich radnych objąłem urząd Prezydenta Miasta Chorzów. Potem – po zmianie prawa i wprowadzeniu w Polsce wyborów bezpośrednich – zostałem wybrany do pełnienia tego urzędu przez Mieszkańców. Urząd ten pełniłem do 2010 roku.

Blisko dwadzieścia lat mojej prezydentury  to czas wielkich zmian w Chorzowie. Zmieniał się ustrój, zmieniała się gospodarka i zmieniało się i miasto.  Wraz z radnymi kolejnych kadencji oraz współpracownikami udało nam się przeprowadzić zasadnicze i przełomowe zmiany w każdej dziedzinie życia.

W latach 1999 – 2007 jako Koordynator Konwentu Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu organizowałem współpracę prezydentów 19 śląskich miast.

Aktualnie pracuję w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako jej Prezes

Jestem także radnym Województwa Śląskiego. Merytorycznie pracuję w dwóch komisjach – Komisji Budżetu Skarbu i Finansów oraz Komisji Sportu Turystyki i Rekreacji. Nie należę do partii politycznej.

Mieszkam w Chorzowie, w bloku przy ul. Gałeczki.  Prywatnie jestem mężem, ojcem i dziadkiem. Z żona Ewą mamy dwoje dorosłych dzieci – córkę Anię i syna Krzysztofa. Oboje mają już swoje rodziny, a my czworo małych wnucząt – trzy wnuczki i jednego wnuka.

Rodzina i praca to dla mnie najważniejsze wartości.  Bardzo ważny w moim życiu był i pozostaje do dzisiaj sport. W młodości byłem wyczynowym hokeistą, teraz chętnie biegam i  jeżdżę na rowerze.

Lubię pracować z ludźmi, odważnie angażować się w nowe projekty, działać na rzecz spraw, co do których mam pełne przekonanie. Trzydzieści lat pracy zawodowej  na odpowiedzialnych stanowiskach przekłada się nie tylko na wiedzę i doświadczenie, ale także na współpracę z wieloma ludźmi, na umiejętność podejmowania decyzji, czasem bardzo trudnych oraz na dyspozycyjność i dobrą organizację pracy i czasu.

Cenię pracowitość, skromność, rozsądek, wytrwałość, aktywność, mądrą odwagę.

Pracując w samorządzie zawsze starałem się wprowadzać w życie zasady równomiernego rozwoju Chorzowa, a od 5 lat jako Radny Sejmiku Śląskiego

  

ŻYCIORYS:

urodzony: 24 marca 1955 roku w Katowicach
żona: Ewa
dwoje dzieci: Krzysztof ur. 1980 r., Anna ur. 1982 r.

zamieszkały: ul. Ks. Gałeczki, Chorzów

Wykształcenie:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Organizacji Produkcji – Specjalność: Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Studia podyplomowe – Eksploatacja górnicza w warunkach szczególnych zagrożeń

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1974 − 1991 Kopalnia Węgla Kamiennego „KATOWICE”
 • 1991 r. do 2010 r. Prezydent Miasta Chorzów
 • od 2011 r. Z-ca Przewodniczącego Zarządu i Z-ca Dyr. Finansowego w KZK GOP
 • od 1995 r. do nadal Członek Zarządu KZK GOP
 • 2001 r. Członek Rady Nadzorczej WPKiW
 • 2001 r. do 2002 r. Członek Rady Nadzorczej PKT Katowice
 • 2008 r. do 2011 r. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tramwaje Śl. S.A.
 • 2011 r. do 2013 r. Członek Rady Nadzorczej RCGW-Ś S.A.
 • 2017 r. do 2019 r. Przewodniczący Radny Nadzorczej ChSM.

Działalność społeczna:

 • od 1986 r. do 2000 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • od 1990 r. do 2018 r. Radny Miasta Chorzowa
 • od 1991 r. do 2004 Towarzystwo Rozwoju Miasta Chorzowa
 • od 1997 r. do nadal Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa (Prezes)
 • od 1999 r. do 2007 Koordynator Konwentu Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu
 • od 2018 r. do nadal Radny Województwa Śląskiego

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1992 r. Złoty Laur Umiejętności
  za współpracę z Samorządem Gospodarczym
  (Przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą, Trybunę Śląską, Telewizję Polską – Katowice, Polskie Radio Katowice)
 • 1996 r. Miejsce w Loży Liderów
  za skuteczne zarządzanie służbą zdrowia
  (Przyznane przez Kolegium Redakcyjne Trybuny Śląskiej)
 • 1997 r. Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej
 • 2001 r. Tytuł Samorządowca Dekady przyznany przez Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
  za osiągnięcia w pracy samorządu terytorialnego w latach 1991 – 2001
 • 2002 r. Nagroda Redakcji Dziennika Zachodniego – Miody 2001 za udzielanie dziennikarzom rzetelnych i kompetentnych informacji o pracy samorządu
 • 2009 r. Tytuł „Polityk Rynku Zdrowia” nadany przez Redakcję miesięcznika „Rynek Zdrowia” za śmiałe zmiany w organizacji Służby Zdrowia
 • 2021 Tytuł „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” nadany przez Śląską Izbę Budownictwa

Odznaczenia:

 • Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – (Urząd Kultury Fizycznej i Sportu)
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (Minister Obrony Narodowej)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (Przewodniczący Rady Państwa)
 • Złota Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (Rektor Uniwersytetu Śląskiego)
 • Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Sport wyczynowy:

 • 1974 – 1982 GKS Katowice sekcja hokeja na lodzie

Sposób spędzania wolnego czasu:

 • uprawianie sportu – tenis, piłka nożna, biegi
  słuchanie muzyki
 • rekreacja – spacery, jazda na rowerze