Już 13-go października, każdy obywatel, poprzez udział w wyborach, będzie mógł mieć wpływ na to, jak nasz kraj będzie się dalej rozwijał.

Lepsza Polska dla Wszystkich

     30 lat po upadku komunizmu w Polsce znaleźliśmy się jako wspólnota obywatelska za zakręcie. Podobnie jak 1989 roku, w wyborach ponownie zadecydujemy o kierunku, jaki obierze Polska w najbliższych latach, a nawet być może – dekadach. Zadecydujemy, jakie będą: ustrój naszego kraju, charakter stosunków społecznych, zakres realnych praw i swobód obywatelskich, nakreślamy perspektywy naszej gospodarki i miejsca Polski w Europie. Wybierzemy przyszłość Polaków.

   Czy każdy głos będzie miał jednakową siłę? Czy karierę w Polsce będzie mógł robić każdy, czy tylko członkowie i poplecznicy partii rządzącej? Czy w szkole, sądzie, szpitalu, banku lub urzędzie wszyscy będą równi, czy też ci związani z władzą okażą się równiejsi? Czy Polska będzie państwem, z którym należy się liczyć w regionie. Europie i na świecie, a my wszyscy będziemy mogli być z niej dumni, czy też na długo pozostanie nam przyjąć rolę outsiderów pomstujących na resztę świata za naszą izolację?

   To tylko niektóre z wyborów, przed którymi stoją dziś Polki i Polacy.

   Ten kluczowy dla losów kraju moment wymaga zarówno wielkiej rozwagi, jak i wielkiej odwagi. Powołaliśmy szeroka Koalicję Obywatelską jako porozumienie osób rozumiejących doniosłość wyzwań, które stawiają przed Polską i Polakami czasy obecne. Koalicja Obywatelska łączy osoby centrum, umiarkowanej prawicy i lewicy, które jednoczy cel, jak się zdaje, najważniejszy dziś dla przeważającej części Rodaków. Polski demokratycznej, uczciwej, bezpiecznej i osadzonej mocno w Europie.

Kim jestem

Zawodowo jestem Prezesem Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prowadzę działalność publiczną jako Radny Województwa Śląskiego. Jestem także Prezesem stowarzyszenia Wspólnie dla Chorzowa, którego członkowie jako radni współuczestniczą w kierowaniu rozwojem miasta. Prywatnie jestem mężem, ojcem dwójki dzieci i dziadkiem 4 uroczych wnucząt.

Co jest dla mnie ważne

Ważne są dla mnie rodzina, praca, ojczyzna- zarówno nasza piękna Polska jak i Śląsk oraz miasto. Ważne są także poszanowanie tradycji i tolerancja. Cenię uczciwość, pracowitość, prostolinijność i rozsądek.

Co mnie wyróżnia

Wyróżnia mnie umiejętność sprawnego zarządzania, rozwiązywania konfliktów a także jednoczenia ludzi wokół dobrych idei. Dzięki tym i innym umiejętnościom 5 razy wybierany byłem prezydentem Chorzowa i pełniłem tą funkcję blisko 20 lat. Wśród polityków wyróżnia mnie także to że prawie 10 lat uprawiałem wyczynowo trudny sport jakim jest hokej na lodzie.

W czym się sprawdzam

Sprawczym się w zarządzaniu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Mam odwagę brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje. Dzięki ponad 25 letniemu doświadczeniu w pracy w samorządzie miasta a także w samorządzie województwa Śląskiego rozumiem zasady funkcjonowania samorządu i Państwa oraz problemy i potrzeby mieszkańców naszego regionu.

 

 

Z wyrazami szacunku

MAREK KOPEL

Kandydat do Sejmu z listy KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Prezes Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa

Tags: , , ,