Już 7-go kwietnia, będziemy mogli decydować komu powierzymy kierownik sprawami miasta i województwa śląskiego przez kolejne 5 lat. To bardzo poważna decyzja. Dlatego zachęcam do udziału w wyborach samorządowych. Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa zawarło porozumienie z Platformą Obywatelską oraz innymi 20 stowarzyszeniami i organizacjami z Chorzowa w celu stworzenia wspólnej listy kandydatów do Rady Miasta. Uczestnicy tego Porozumienia udzieli także wsparcia mojej osobie jako kandydata do Sejmiku Śląskiego oraz Prezydentowi Andrzejowi Kotala w wyborach na Prezydenta Miasta Chorzowa.

Kim jestem

Zawodowo jestem Prezesem Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prowadzę działalność publiczną jako Radny Województwa Śląskiego. Jestem także Prezesem stowarzyszenia Wspólnie dla Chorzowa, którego członkowie jako radni współuczestniczą w kierowaniu rozwojem miasta. Prywatnie jestem mężem, ojcem dwójki dzieci i dziadkiem 4 uroczych wnucząt.

W mijającej kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu Skarbu i Finansów, a do mojej kompetencji należy organizowanie i koordynowanie pracy tek komisji. Głównym zadanie komisji jest kontrolowanie i opiniowanie wykonania budżetu przez Zarząd Województwa oraz czynny udział w procedura uchwalania budżetu. Komisja zajmowała się także ważnymi inwestycjami dotyczącymi rozbudowy i unowocześnianiu Stadionu Śląskiego, Planetarium i Parku Śląskiego, w którym realizowanych jest wiele ważnych inwestycji, takich jak: Elka, Fala czy Kanał Regatowy.

Jestem także członkiem Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Głównym zadaniem tej komisji jest wspieranie funkcjonowania sportu na poziomie województwa oraz działanie na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji. Działania tej komisji doprowadziły do powrotu na Stadion Śląski ligowej piłki nożnej i zawarcie 4-letniego kontaktu Stadionu Śląskiego z miastem Chorzów w sprawie rozgrywania meczy KS Ruch Chorzów.

W trakcie 5-letniej kadencji zajmowałem się sprawami związanymi z funkcjonowaniem i rozwojem całego Województwa, ale szczególną satysfakcję sprawiało mi uczestnictwo w decydowaniu o rozwoju instytucji wojewódzkich na terenie Chorzowa.

Co jest dla mnie ważne

Ważne są dla mnie rodzina, praca, ojczyzna- zarówno nasza piękna Polska jak i Śląsk oraz miasto. Ważne są także poszanowanie tradycji i tolerancja. Cenię uczciwość, pracowitość, prostolinijność i rozsądek.

Co mnie wyróżnia

Wyróżnia mnie umiejętność sprawnego zarządzania, rozwiązywania konfliktów a także jednoczenia ludzi wokół dobrych idei. Dzięki tym i innym umiejętnościom 5 razy wybierany byłem prezydentem Chorzowa i pełniłem tą funkcję blisko 20 lat. Wśród polityków wyróżnia mnie także to że prawie 10 lat uprawiałem wyczynowo trudny sport jakim jest hokej na lodzie.

W czym się sprawdzam

Sprawczym się w zarządzaniu, rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Mam odwagę brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje. Dzięki ponad 25 letniemu doświadczeniu w pracy w samorządzie miasta a także w samorządzie województwa Śląskiego rozumiem zasady funkcjonowania samorządu i Państwa oraz problemy i potrzeby mieszkańców naszego regionu.

 

 

Z wyrazami szacunku

MAREK KOPEL

Kandydat do Sejmiku Śląskiego z listy KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Prezes Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa

Tags: , , ,